Thiết kế kiến trúc

NỘI DUNG  GÓI THIẾT KẾ XIN PHÉP XÂY DỰNG GÓI THIẾT KẾ CƠ BẢN  GÓI THIẾT KẾ CAO CẤP  
ÁP DỤNG VỚI KHÁCH HÀNG - Chỉ Cần hồ sơ XPXD để Xin phép thi công , ở các khu vực do Phòng Đô Thị Thành Phố quản lý.
- Vẫn được tư vấn thiết kế và lên phương án kiến trúc phù hợp với nhu cầu .
- Thiết kế phương án tối ưu theo nhu cầu sử dụng cho khách hàng .
- Đầu tư ở mức độ trung bình khá , chủ yếu xây để ở , không quan tâm hoặc phần nội thất để tự mua sau.
- Yêu cầu Thiết kế phương án có nhiều Ý tưởng mới lạ
- Đầu tư ở mức độ tốt trở lên               - Hoàn thiện nội thất theo thiết kế.
- Tư vấn và giám sát kỹ càng trong quá trình hoàn thiện.
ĐƠN GIÁ 80.000 - 100.000 Đ/M2 140.000 - 170.000 Đ/M2 200.000 - 250.000 Đ/M2
PHƯƠNG ÁN CONCEPT
PHỐI CẢNH 3D NGOẠI THẤT
HỒ SƠ XPXD + GIẤY PHÉP XD 
HỒ SƠ THIẾT KẾ  KIẾN TRÚC KHÔNG
HỒ SƠ KẾT CẤU KHÔNG
HỒ SƠ THIẾT KẾ  ĐIỆN KHÔNG
HỒ SƠ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC KHÔNG
3D NỘI THẤT KHÔNG KHÔNG
HỒ SƠ TRIỂN KHAI NỘI THẤT KHÔNG KHÔNG
GIÁM SÁT TÁC GIẢ KHÔNG

PHỐI CẢNH NGOẠI THẤT

PHỐI CẢNH MẶT TIỀN CÔNG TRÌNH - GÓC NHÌN 1

PHỐI CẢNH MẶT TIỀN CÔNG TRÌNH - GÓC NHÌN 2

PHỐI CẢNH MẶT TIỀN CÔNG TRÌNH - GÓC NHÌN 3

 

BẢN VẼ KIẾN TRÚC

TÊN BẢN VẼ SỐ BẢN VẼ

BỘ MÔN

HẠNG MỤC
DANH MỤC BẢN VẼ A KT
     
100 - MẶT BẰNG TỔNG HỢP    
MẶT BẰNG VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH A KT
MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH A KT
     
200 - MẶT BẰNG KIẾN TRÚC - BỐ TRÍ VẬT DỤNG    
MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ A KT
MẶT BẰNG PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC TỔNG THỂ A KT
MẶT BẰNG KIẾN TRÚC - BỐ TRÍ VẬT DỤNG TẦNG TRỆT A KT
MẶT BẰNG PHỐI CẢNH TẦNG TRỆT A KT
MẶT BẰNG KIẾN TRÚC - BỐ TRÍ VẬT DỤNG LẦU 1 A KT
MẶT BẰNG PHỐI CẢNH LẦU 1 A KT
MẶT BẰNG KIẾN TRÚC - BỐ TRÍ VẬT DỤNG LẦU 2 A KT
MẶT BẰNG PHỐI CẢNH LẦU 2 A KT
MẶT BẰNG KIẾN TRÚC - BỐ TRÍ VẬT DỤNG TẦNG MÁI A KT
MẶT BẰNG PHỐI CẢNH TẦNG MÁI A KT
     
210 - MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC    
MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC TẦNG TRỆT A KT
MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC LẦU 1 A KT
MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC LẦU 2 A KT
MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC TẦNG MÁI A KT
     
220 - MẶT BẰNG HOÀN THIỆN TƯỜNG    
MẶT BẰNG HOÀN THIỆN TƯỜNG TẦNG TRỆT A KT
MẶT BẰNG HOÀN THIỆN TƯỜNG LẦU 1    
MẶT BẰNG HOÀN THIỆN TƯỜNG LẦU 2 A KT
MẶT BẰNG HOÀN THIỆN TƯỜNG TẦNG MÁI A KT
     
230 - MẶT BẰNG HOÀN THIỆN SÀN    
MẶT BẰNG HOÀN THIỆN SÀN TẦNG TRỆT A KT
MẶT BẰNG HOÀN THIỆN SÀN LẦU 1 A KT
MẶT BẰNG HOÀN THIỆN SÀN LẦU 2 A KT
MẶT BẰNG HOÀN THIỆN SÀN TẦNG MÁI A KT
     
250 - MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA    
MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG TRỆT A KT
MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG LẦU 1 A KT
MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG LẦU 2 A KT
THÔNG TIN, SỐ LƯỢNG CỬA SỔ, CỬA ĐI A KT
     
300 - MẶT ĐỨNG    
MẶT ĐỨNG TRỤC B-A A KT
PHỐI CẢNH MẶT ĐỨNG TRỤC B-A A KT
     
400 - MẶT CẮT    
MẶT CẮT A-A A KT
PHỐI CẢNH MẶT CẮT A-A A KT
MẶT CẮT B-B A KT
PHỐI CẢNH MẶT CẮT B-B A KT
MẶT CẮT C-C, PHỐI CẢNH MẶT CẮT C-C A KT
     
500 - CHI TIẾT THANG    
MB CHI TIẾT THANG TẦNG TRỆT, LẦU 1-2 A KT
MẶT CẮT S1, PHỐI CẢNH MẶT CẮT S1 A KT
MẶT CẮT S2 A KT
PHỐI CẢNH MẶT CẮT S2, CHI TIẾT MẶT BẬC TẦNG TRỆT, LẦU 1 A KT
     
600 - CHI TIẾT WC    
CHI TIẾT WC 1,4 A KT
CHI TIẾT WC 2 A KT
CHI TIẾT WC 3 A KT
     
710 - CHI TIẾT ĐI. THỐNG KÊ CỬA ĐI    
CHI TIẾT CỬA D01, D02_L, D02_R, D03 A KT
CHI TIẾT CỬA D04, D05_L, D05_R, D07_R A KT
CHI TIẾT CỬA D06, D08, D09 A KT
     
720 - CHI TIẾT SỔ. THỐNG KÊ CỬA SỔ    
CHI TIẾT CỬA W01, W02, W03, W04 A KT
CHI TIẾT CỬA W05, W06, W07 A KT
     
730 - CHI TIẾT MÁI, LAM CHE NẮNG    
CHI TIẾT MÁI M1, M2 A KT

BẢN VẼ KẾT CẤU

TÊN BẢN VẼ SỐ BẢN VẼ

BỘ MÔN

HẠNG MỤC
DANH MỤC BẢN VẼ KẾT CẤU K-00 KC
     
BẢN VẼ  QUI ƯỚC KỸ THUẬT CHUNG  K-01 KC
BẢN VẼ  QUI ƯỚC KỸ THUẬT CHUNG  K-02 KC
BẢN VẼ  QUI ƯỚC KỸ THUẬT CHUNG  K-03 KC
     
MẶT BẰNG  MÓNG  - CHI TIẾT MÓNG  K-04 KC
MẶT BẰNG DẦM MÓNG - ĐÀ KIỀNG K-05 KC
MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT - CHI TIẾT CỘT K-06 KC
     
MẶT BẰNG BỐ TRÍ DẦM SÀN TẦNG 2 K-07 KC
MẶT BẰNG BỐ TRÍ DẦM SÀN TẦNG 3 K-08 KC
MẶT BẰNG BỐ TRÍ DẦM SÀN TẦNG MÁI K-09 KC
     
MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP SÀN TẦNG 2 K-10 KC
MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP SÀN TẦNG 3 K-11 KC
MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP SÀN TẦNG MÁI K-12 KC
     
MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP MŨ  SÀN TẦNG 2 K-13 KC
MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP MŨ  SÀN TẦNG 3 K-14 KC
MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP MŨ  SÀN TẦNG MÁI K-15 KC
     
BẢN VẼ CHI TIẾT DẦM  K-13 KC
BẢN VẼ CHI TIẾT CẦU THANG K-14 KC
BẢN VẼ CHI TIẾT CÁC CẤU KIỆN ĐẶC BIỆT K-15 KC
BẢNG THỐNG KẾ THÉP K-16 KC

BẢN VẼ HỆ THỐNG ĐIỆN

TÊN BẢN VẼ SỐ BẢN VẼ

BỘ MÔN

HẠNG MỤC
DANH MỤC BẢN VẼ PHẦN ĐIỆN E-00 E
MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG TẦNG 1 E-01 E
MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG TẦNG 2 E-02 E
MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG TẦNG 3 E-03 E
     
MẶT BẰNG TỦ ĐIỆN VÀ Ổ CẮM TẦNG 1 E-04 E
MẶT BẰNG TỦ ĐIỆN VÀ Ổ CẮM TẦNG 2 E-05 E
MẶT BẰNG TỦ ĐIỆN VÀ Ổ CẮM TẦNG 3 E-06 E
     
MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TẦNG 1 E-07 E
MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TẦNG 2 E-08 E
MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TẦNG 3 E-09 E
     
MẶT BẰNG ĐIỆN NHẸ TẦNG 1 E-10 E
MẶT BẰNG ĐIỆN NHẸ TẦNG 2 E-11 E
MẶT BẰNG ĐIỆN NHẸ TẦNG 3 E-12 E
     
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN TỜ 1 E-13 E
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN TỜ 2 E-14 E
CHÚ THÍCH KÝ HIỆU BẢN VẼ E-15 E

BẢN VẼ CẤP THOÁT NƯỚC

TÊN BẢN VẼ SỐ BẢN VẼ

BẢN VẼ

HẠNG MỤC
DANH MỤC BẢN VẼ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC N-00 N
MẶT BẰNG  CẤP NƯỚC TẦNG 1 N-01 N
MẶT BẰNG  CẤP NƯỚC TẦNG 2 N-02 N
MẶT BẰNG  CẤP NƯỚC TẦNG 3 N-03 N
MẶT BẰNG  CẤP NƯỚC TẨNG MÁI N-04 N
SƠ ĐỒ CẤP NƯỚC N-05 N
     
MẶT BẰNG  THOÁT NƯỚC TẦNG 1 N-05 N
MẶT BẰNG  THOÁT NƯỚC TẦNG 2 N-06 N
MẶT BẰNG  THOÁT NƯỚC TẦNG 3 N-07 N
MẶT BẰNG  THOÁT NƯỚC TẦNG MÁI N-08 N
SƠ ĐỒ THOÁT NƯỚC THẢI SINH HOẠT N-09 N
SƠ ĐỒ THOÁT NƯỚC MƯA  N-10 N
    N
BẢN VẼ CÁC CHI TIẾT N-11 N
BẢN VẼ CHI TIẾT BỂ TỰ HOẠI N-12 N

Điền thông tin form bên dưới để được tư vấn ngay!

 

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay