Báo giá thiết kế

BÁO GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC-NỘI THẤT NAVEE DECOR

1. Bảng báo giá thiết kế Navee Decor:

Dưới đây là bảng giá thiết kế nhà của Navee Decor. Bảng giá thiết kế nhà được chia thành 2 loại hình chính với các mức giá khác nhau để khách hàng lựa chọn bao gồm:

  • Thiết kế kiến trúc
  • Thiết kế nội thất

Bảng giá thiết kế Kiến Trúc Navee Decor-Nha Trang

Bảng giá thiết kế Nội Thất Navee Decor-Nha Trang

2. Quy trình thiết kế Navee Decor:

Quy trình thiết kế Kiến Trúc (Gói cơ bản) Navee Decor-Nha Trang

Quy trình thiết kế Kiến Trúc (Gói cao cấp) Navee Decor-Nha Trang

Quy trình thiết kế Nội Thất (Gói cơ bản) Navee Decor-Nha Trang

Quy trình thiết kế Nội Thất (Gói cao cấp) Navee Decor-Nha Trang